Ronny Johansen er født og oppvokst på Melbu i Vesterålen. Det vil si i den grad man kan si at han hadde noen oppvekst, siden han kun ble halvannen meter og seksten over bakken.
Flir meir er Ronnys debutbok, etter han i over 15 år har snakket høyt om å gi ut bok. Den første drømmen var å gi ut en bok om utnavn, men en samling av flere hundre allerede nedskrevne vitser og historier, gjorde veien kort til at det i stedet ble humorbok.
Ronny ble født inn i en familiebedrift og har derigjennom 12,5 års praksis fra produksjon, administrasjon og salg. Etter nedleggelse av familiebedriftene, jobbet han noen år i forskjellige bransjer før han tok videre utdanning. Han er utdannet markedsøkonom fra BI/Norges Markedshøyskole i Oslo, og har journalistutdanning fra Høgskolen i Bodø.
De siste 14,5 årene har han jobbet som senterleder for Sortland Storsenter, men en omorganisering første halvår 2019, gjorde at stillingen ble borte. Det var kanskje det som skulle til, for at Flir meir, skulle bli en realitet.
Boka er først og fremst ment å gi leseren en god lattersalve – salven som kurerer stress. Men at den også brukes som inspirasjon til fortelling i leserens egen versjon av poengene.
Bokdesign & Illustrasjoner God strek AS

Sjekk disse også

Back to Top