God strek og Designfabrikken har i «samskap» laget profilen til SAMSKAP. Her kan du se et utdrag av det vi har laget.

Foto: Simen Bergvik. Samskap er på Flickr klikk HER for å se flere bilder.

SAMSKAP-logoen handler om kontraster. Det er kontraster som skaper bevegelse og utvikling. Andøy er flate, langstrakte myrer, men også ville, forrevne fjell. Stille sommerkvelder og ville vinterstormer. Andøy er tradisjonsbaserte næringer, men også teknologibedrifter i verdensklasse. Andøy er naturskapte kontraster. Andøy er meningsbrytninger mellom de som bor her. Der det tenkes likt, tenkes det ikke mye, heter det. I Andøy vil vi at det skal være takhøyde. Andøy er kontraster. Logoen dannes av fonten Helvetica, utviklet av Eduard Hoffmann i 1957. Hans mål var å skape et nøytral skriftsnitt som hadde stor klarhet og bredt bruksområde. Helvetica skulle åpne for alt det nye du kunne tenke deg uten at formen på bokstavene skulle stjele oppmerksomheten. Se på logoen en gang til. Du vil oppdage at budskapet formes av både det som står der og det som mangler. Det sorte på det hvite, men også det stikk motsatte. Vår nye virkelighet og framtidas svar oppstår ofte når du tenker stikk i strid med de tankene som har vært tenkt. A-ene i logoen dannes av bokstavene rundt, men også av en skråstrek og en bakstrek (slash/backslash). Dette deletegnet minner oss om fellesskapet og at i Andøy skal vi skape framtida sammen. Logoen finnes i to farger, hvit og sort. Ingen andre fargekombinasjoner skal benyttes. (Logo kan trykkes i sølv eller gull. Preges, sandblåses eller graveres). Valg av den svarte eller hvite fargen baseres på en vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet er å få logoen til å fremstå så tydelig som mulig. Hvit logo benyttes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk, mens svart logo benyttes der bakgrunnen er lys.SAMSKAP-logoen kan brukes alene eller med tilhørende slagord. SAMSKAP sitt slagord er: Sammen skaper vi framtid i Andøy. Sett forstavelsen sam foran et ord og se hva som skjer. Arbeid blir samarbeid, tale blir samtale, ferdsel blir samferdsel. Verden blir bedre når vi gjør ting sammen. Verden rundt oss handler mer og mer om å dele. Sammen skaper vi framtid i Andøy betyr ikke bare at vi som bor i Andøy skaper framtid for kommunen vår. Det betyr like mye at du som kommer hit er velkommen til å bidra med å forme framtida i Andøy. Du er velkommen hit som en deltager, enten du besøker oss eller ønsker å flytte hit. Andøy ønsker å utvikle kommunens framtid gjennom å bli enda bedre på å involvere deg.
Ikonrekken presenterer de fem satsningsområdene innen SAMSKAP. Disse er delt i to deler, en næringsdel og en samfunnsdel. Næringsdelen består av tre områder • Primernæringer og havbruk • Reiseliv • Tekonoligi og kompetanse. Samfunnsdelen består av • Attraktivt etableringssted • Attraktivt bosted for unge. Ikonenen kan brukes eneltvis eller sammen for å illustrere bredden i prosjektet. Ikonene brukes alltid i sort, grått eller hvitt, alt etter bakgrunn, men kan også brukes sammen med fargefelt som markerer de forskjellige områdene.

Bildet over viser «delelinjen» 

Delelinjen
«det vi deler med andre
det vi deler med andre
blir dobbelt så stort...»
Lars Saabye Christensen
Samskap er en del av en større helhet. Vi vinner gjennom å dele, vi er transparente. Skråstreken og bakstreken (slash/backslash) i logoen har vi altså gitt et navn: Delelinjen. Delelinjen brukes som et selvstendig ikon eller sammen med tekst som vist på denne siden. Når logo og delelinjen står på samme side, skal alltid logoen sin høyde være minimum halve høyden av delelinjen.
Delelinjen som designelement
Designelementet er hentet direkte ut fra logoen. Delelinjen har står alltid i en 70,3 grader vinkel på grunnlinjen. Denne vinkelen danner formen på dekorelementer som bilder og fargeflater. Delelinjen kan utgjøre enten høyrekant eller venstrekant i bilde- eller fargeflaten.

Sjekk disse også

Back to Top