Carl Størmer
Den største nordlyspioneren vårt land har fostret, professor Carl Størmer (1874-1957), får nå sin egen bok forfattet av vår tids grand old man innen nordlysforskning – Alv Egeland. Egeland har skrevet en rekke bøker om Nordlyset, og holdt foredrag om temaet verden over.
Carl Størmer viet gjennom et langt liv sin enorme arbeidskraft til å avsløre nordlyset hemmeligheter. Å følge Størmers liv og livsverk, er som en oppdagelsesreise i nordlysets verden. Du er invitert med på ferden! 
Arven fra Størmer inneholder blant mye annet også to store fotoarkiver; Et av dem bestående av bilder tatt med mange nordlyskameraer og det andre av bilder tatt med spionkamera. På sine spaserturer rundt om i Christiania med sitt skjulte kamera under frakken. I det han hilste til hatten til folk han møtte kunne det høres et lite klikk. Et nytt bilde var fanget. I boken blir du bedre kjent med den mangesidige apotekersønnen som ble en ener innen sitt felt. 
Boka passer for alle som vil lære mer om nordlyset og om en av dem som gikk foran i studiene av dette himmelens skuespill.
Nordlyspioneren Carl Størmer av Alv Egeland
Fysisk Institutt Universitetet i Oslo
Nordlysfoto forside: Carl Størmer 
Portrett forside: Christian Krohg 
Vignettportrett tittellblad: Per Krohg
De fotografiene og illustrasjonene hvor kilde ikke er oppgitt, er hentet fra Størmer-arkivet.
Copyright: Andøya Space Center (Andøya Rakettskytefelt)
Design: God strek AS, Andenes 
Trykk og innbinding: AIT Otta AS 
ISBN 978-82-91984-17-9 

Sjekk disse også

Back to Top