Ungdomskonferansen "Oceans of Hope" for The Whale i samarbeid med Deadline Media. 
Deadline fikk i oppdrag å produsere denne konferansen, og sørge for alt det tekniske med mulighet for streaming på tvers av lokasjoner. Konferansen besto også av mange innslag som var forhåndsproduserte av God Strek. Med et team på Andenes, og et team på plass i Mo i Rana, som også produserte flerkamera derfra, ble det hele sydd sammen i sendekontrollen i Fyrvika (tidligere HISNAKUL) på Andenes.
Hvordan lære ungdom om havet og havmiljøet, og skape verdens mest betydningsfulle møte mellom mennesker og hval? Dette var bare noen av spørsmålene som skulle besvares under konferansen “Oceans of Hope”.
Initiativet til konferansen var i tråd med The Whale sin visjon om å vise hvalen, vekke menneskene og vokte havet gjennom storslåtte opplevelser, nye perspektiver og nære møter. Konferansen var en hybridkonferanse der noen av innlederne var fysisk til stede både i Andøy og i Rana, mens andre deltok via digitale medier. De inviterte foredragsholderne bidro med ulike perspektiver på hav, klima og biologisk mangfold, og det var forventet at hundrevis av elever i videregående skoler i Nordland deltok i konferansen. 
«Konferansen bød på flere utfordringer, særlig på gjennomføringssiden. Vi skulle sende fra to forskjellige steder geografisk med streaming og ha en løpende dialog live mellom disse to plassene – i tillegg til at alt dette skulle sys sammen. Dette var helt nytt for oss»
Camilla Illmoni, The Whale.

Sjekk disse også

Back to Top