ALV EGELAND har arbeidet med biografien om Kristian Birkeland i mange år. Nå vil Birkelands fascinerende liv og virke bli tilgjengelig for alle. Det er på høy tid. 

KRISTIAN BIRKELAND (1867-1917) er blant Norges viktigste vitenskapsmenn gjennom tidene. Han var den første som forklarte at solen var kilden til nordlyset, han fant opp kunstgjødsel, han grunnla norsk fysikkforskning og var verdens første romforsker. 
BIRKELANDS VISJONÆRE EGENSKAPER og det at han våget å tenke revolusjonerende tanker, gjorde at han gjennom teorier og eksperimenter hjalp menneskeheten til å løse utfordringer som lå frem i tid. 
NÅR BIRKELAND NÅ ENDELIG FÅR SIN BIOGRAFI, er hensikten å øke forståelse og kjennskap til en nordmann hvis betydning for vitenskapen, landet vårt og til og med menneskeheten er underkommunisert. 
PROFESSOR EMERITUS ALV EGELAND (f. 1932) er godt egnet til å skrive om Kristian Birkelands liv og virke. Egeland er en prisbelønt fysiker og er spesielt interessert i nordlyset. Han har det meste av sitt liv virket ved Universitetet i Oslo, men har også hatt forskningsopphold ved fremstående institusjoner i utlandet. Egeland er tildelt kongens fortjenstmedalje og flere priser for fremragende formidling av forskning, gjennom en serie bøker og foredrag. I 1994 sto han sammen med Universitetet i Tromsø og Norsk Teknisk Museum bak nordlysutstillingen til vinter-OL i 1994, som har gått jorden rundt.
Det lille forlaget God strek er stolte over å gi ut boka om Kristian Birkeland. Det skjedde på Norges – gjennom tidene – viktigste vitenskapsmann sin fødselsdag (13. desember 2017). Birkeland ble født for 150 år siden. Men han døde bare 49 år gammel, alene på et hotellrom i Tokyo. Bokslippet fant sted hos Teknisk museum i Oslo, i Paris på den Kongelige Norske Ambassade og i auditoriet som bærer hovedpersonens navn i Spaceship Aurora på Andøya Space Center. Forfatteren av boka er Alv Egeland. Takk til Yara for støtte. 
Kristian Birkeland – Naturvitenskapsmann og industriforsker
Alv Egeland, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo. 
Trykk Inteface Media
God Strek © 2017 
ISBN 978-82-91984-20-9
Boka koster kr 350,- Frakt tilkommer ved forsendelse. I skjemaet under her kan du bestille boka. Husk å skrive adressen din. (Bokhandlere har spesialpris – ta kontakt). 
Bestill boka her
Tusen takk!

Sjekk disse også

Back to Top